Duševní zdraví
Dobré duševní zdraví zahrnuje schopnost vyrovnávat se se stresovými situacemi, řešit problémy, udržovat kvalitní vztahy a dosahovat osobního potenciálu. Je to stav, ve kterém jedinec může efektivně fungovat, cítit se spokojeně a plnit své každodenní povinnosti. Duševní zdraví se vyznačuje nejen nepřítomností duševních poruch, ale také schopností adaptace na životní změny, projevováním pozitivního vztahu k sobě samému a schopností vyjádřit své emoce zdravým způsobem. Osoby s dobrým duševním zdravím jsou schopny řešit výzvy, které život přináší, a najít radost a smysl i v obtížných situacích.

Najděte nás
Darujme.cz
Determinanty zdraví
Kontakt
Data o zdraví
Ochrana
Licence

Vytvořené infografiky a zpracovaná data jsou zveřejněna pod licencí CC BY 4.0, to vám umožňuje si materiály stáhnout, upravit a zveřejnit při uvedení původu a odkazu na licenci. Vstupní data však často mají svoji vlastní licenci a je třeba si ověřit pravidla používání.

Ilustrace na webových stránkách: Storyset