O projektu
Naším cílem je dosáhnout změny dosavadního úzu, kdy správa veřejného zdraví spoléhá na dojmy či jednorázová a pracná ad hoc opatření namísto kvalifikovaných dat. Už pouhá dostupnost datových souborů, které začínají být přístupné, je důležitá. Avšak tzv. úzkým hrdlem je právě jejich interpretace. Portál Data o zdraví coby web přístupný odborné a široké veřejnosti koncentruje dostupná data o veřejném zdraví v Česku v evropském i světovém kontextu. Nad daty nabízí analýzu a interpretaci v kvalitě špičkové expertízy a striktně dodržuje principy evidence based.
Proč jsou data o zdraví potřeba?
Abychom...
  • Měli objektivní informace o stavu veřejného zdraví.
  • Dokázali systém českého zdravotnictví financovat udržitelným způsobem, který umožní zachovat vysokou dostupnost zdravotní péče v Česku.
  • Měli vstupní data pro digitalizaci českého zdravotnictví, která nás čeká.
  • Se dokázali zodpovědně rozhodovat o svém vlastním zdraví, protože samotné zdravotnictví řeší až nemoc, nikoliv život ve zdraví. To ovlivňujeme především my svým chováním a návyky.
Členové týmu
Kateřina Jurkovičová
Manažerka projektu
Vystudovala Ekonomii a Hospodářská a kulturní studia na ČZU. Má zkušenosti s prací v neziskovém a kulturním prostředí. V Ministru zdraví vede skvělý tým, který pracuje na výjimečném projektu.
Anna Bartošková
Odbornice na veřejné zdraví
Výzkumnice a studentka doktorského programu Životní prostředí a zdraví na Přírodovědecké fakultě – RECETOX Masarykovy Univerzity, náš odborný dohled. Pomáhá datovým analytikům držet správný směr, vyhledává zajímavosti a zdroje.
René S. Gonzalez
Datový analytik
Magisterský student ekonomie v programu CERGE-EI na Karlově Univerzitě. V našem projektu vyhledává a analyzuje data, ke kterým tvoří zároveň kontextuální informace v článcích získaných především ze zahraničních studií a metaanalýz.
Kristýna Dušková
Datová analytička
Vystudovala v oboru Veřejné zdravotnictví a Sociální epidemiologii na Univerzitě Karlově. Pracuje na protiepidemickém oddělení KHS Jihočeského kraje. V našem projektu zpracovává obsah článků a vyhledává data především z českých zdrojů.
Eliška Valterová
Odbornice na vizualizaci dat
Má za sebou řadu mezinárodních projektů v roli designéra i BI developera. Mimo to vizualizovat data učí firmy i jednotlivce. V našem projektu nám pomáhá překládat data do srozumitelných vizualizací.
Linda Klimešová
Vizualizace dat
Na VŠE studuje druhým rokem obor Datová analýza. V projektu Data o zdraví se podílí na tvorbě vizualizací dat a jejich správnou komunikaci, je pravou rukou Elišky.
Kateřina Nováková
Vizualizace dat
Vystudovaná ekonomka, kariérou markeťačka a čerstvá absolventka Czechitas Digitální akademie - Data, kterou uhranul svět dat, jejich analýza a vizualizace. Levá ruka Elišky.
Martin Stehlík
Grafik
Knižní grafik a digitální ilustrátor. Má za sebou řadu zkušeností v nakladatelstvích, věnoval se vizuálním stylům v reklamních agenturách a na Ministerstvu školství. Do našeho projektu vnáší svou kreativitu při tvorbě infografik a jejich designu.
Karel Bern
Programátor
Manžel lékařky, který naprogramoval celý web sám a bez nároku na odměnu. Věří naší myšlence a po úspěšném podnikání v IT firmě, se rozhodl tzv. něco vrátit společnosti.
O Ministru zdraví
Dataozdraví.cz je datový portál přinášející ověřená data a je iniciativou platformy Ministr zdraví, která spojuje profesionály z různých oblastí s cílem dosáhnout nutné změny v systému českého zdravotnictví. Opírá se o silný expertní tým, jenž sdružuje nejen lékaře a profesionály ve zdravotnictví, ale i ekonomy, právníky, vrcholové manažery firem, experty na digitalizaci, zástupce pacientských organizací, sociální geografy, lékárníky a další. Usilujeme přitom o věcnou diskuzi založenou na faktech.
Digitalizace
Cílem je plně digitální zdravotnictví, které zároveň nikoho nevylučuje. Využívání moderních technologií tam, kde jsou nejvíce potřeba. Digitalizace je prostředek, který umožňuje jednoduše a levně udržovat zdraví nebo pomoci kontrolovat chronické onemocnění.
Prevence
Aktivní prevence jako cíl, digitalizace jako cesta k němu, racionalita financování jako hybná síla této varianty. Cílem je populace, která si uvědomuje svou odpovědnost za své zdraví. Před námi je kompletní změna paradigmatu od pasivní léčby k aktivní prevenci.
Finance
Cílem je udržitelné financování veřejného zdravotnictví s důrazem na levnější prevenci zajišťující dostupnou a kvalitní péči, to vše při zachování finančního podílu HDP na úrovni průměru EU a OECD.
Kontakt pro média
Táňa Lálová
+ 420 725 826 072
Partneři projektu
Děkujeme za úvodní konzultaci a inspiraci best practice obdobného projektu.
Financování projektu podpořila NADACE ČEZ, děkujeme za důvěru a ultimátní podporu.
Děkujeme za pro bono programátorské práce na portálu dataozdravi.cz Karlu Bernovi.
Partneři Ministra zdraví
Děkujeme za podporu chodu organizace

Najděte nás
Darujme.cz
Determinanty zdraví
Kontakt
Data o zdraví
Ochrana
Licence

Vytvořené infografiky a zpracovaná data jsou zveřejněna pod licencí CC BY 4.0, to vám umožňuje si materiály stáhnout, upravit a zveřejnit při uvedení původu a odkazu na licenci. Vstupní data však často mají svoji vlastní licenci a je třeba si ověřit pravidla používání.

Ilustrace na webových stránkách: Storyset