Pohlaví
Pohlaví hraje klíčovou roli v kontextu zdraví, ovlivňující fyzické, psychické a sociální aspekty života jednotlivců. Biologické rozdíly mezi pohlavími mají vliv na vnímání a zkušenosti s nemocemi a zdravotními obtížemi. Například, ženy mají vyšší riziko autoimunitních onemocnění jako lupus nebo revmatoidní artritida, zatímco muži jsou náchylnější k určitým srdečním chorobám a rakovině prostaty. Hormonální rozdíly také ovlivňují zdraví a riziko určitých onemocnění, jako jsou osteoporóza u žen a rakovina varlat u mužů. Sociální a kulturní faktory spojené s pohlavím mohou mít vliv na zdravotní chování a péči. Například, stereotypy a očekávání spojené s genderem mohou ovlivnit, jak jednotlivci vyhledávají zdravotní péči, jaké symptomy přehlížejí a jak se starají o své zdraví.

Najděte nás
Darujme.cz
Determinanty zdraví
Kontakt
Data o zdraví
Ochrana
Licence

Vytvořené infografiky a zpracovaná data jsou zveřejněna pod licencí CC BY 4.0, to vám umožňuje si materiály stáhnout, upravit a zveřejnit při uvedení původu a odkazu na licenci. Vstupní data však často mají svoji vlastní licenci a je třeba si ověřit pravidla používání.

Ilustrace na webových stránkách: Storyset