Mezilidské vztahy
Vytváření a udržování zdravých vztahů s okolím má klíčový vliv na celkovou pohodu a zdraví jednotlivce. Podporující mezilidské vztahy přispívají k pozitivnímu duševnímu stavu a snižují riziko chronických onemocnění. Naopak izolace a nedostatek sociální podpory mohou negativně ovlivnit duševní zdraví a zvyšovat pravděpodobnost výskytu dlouhodobých onemocnění. Péče o kvalitní mezilidské vztahy je tak klíčovým prvkem pro celkové udržení a zlepšení fyzické i duševní kondice.

Najděte nás
Darujme.cz
Determinanty zdraví
Kontakt
Data o zdraví
Ochrana
Licence

Vytvořené infografiky a zpracovaná data jsou zveřejněna pod licencí CC BY 4.0, to vám umožňuje si materiály stáhnout, upravit a zveřejnit při uvedení původu a odkazu na licenci. Vstupní data však často mají svoji vlastní licenci a je třeba si ověřit pravidla používání.

Ilustrace na webových stránkách: Storyset