Kouření
Kouření je jedním z nejrozšířenějších návyků, které negativně ovlivňují lidské zdraví. Kuřáctví má hluboké kořeny v lidské historii a kultuře, stejně tak ale představuje zdroj významných zdravotních rizik a společenských dopadů. Snaha o snížení prevalence a dopadů kouření cigaret přinesla široké spektrum opatření na individuální i celospolečenské úrovni. V průběhu let jsme však byli také svědky střetů těchto iniciativ se zájmy tabákového průmyslu. Fenoménem nové éry kuřáctví se staly alternativy cigaret, jako jsou elektronické cigarety či zahřívaný tabák. Současně také vzrostla oblíbenost jiných zdrojů nikotinu, kupříkladu nikotinových sáčků. Znamenají tyto změny krok směrem k lepšímu zdraví?
Spočítejte si dopad kouření na své zdraví
0
0
získáte navíc
0
minut života prožitých v plné kvalitě
Metodologie výpočtu
Ztracených DALYs v ČR v roce 2019 (věková kategorie 15+) = 528,764
Počet kuřáků v Česku = 2,651,191
Počet DALYs na kuřáka ročně = 0.20
Roční konzumace cigaret na průměrného kuřáka = 7,118
DALYs/cigareta = 0.000028
Počet minut v jednom roce = 525,600
Minuty života prožité v plné kvalitě, které vezme 1 cigareta = 14.73 (15 min)
Pozn.: Výpočet vychází z průměrných hodnot, předpokládá, že negativní zdravotní dopady kouření jsou rovnoměrně rozloženy po celý život kuřáka, že počet cigaret vykouřených za celý život je konstantní a nerozlišuje celoživotní kuřáky a nekuřáky. Nepočítá s e-cigaretami.

Najděte nás
Darujme.cz
Determinanty zdraví
Kontakt
Data o zdraví
Ochrana
Licence

Vytvořené infografiky a zpracovaná data jsou zveřejněna pod licencí CC BY 4.0, to vám umožňuje si materiály stáhnout, upravit a zveřejnit při uvedení původu a odkazu na licenci. Vstupní data však často mají svoji vlastní licenci a je třeba si ověřit pravidla používání.

Ilustrace na webových stránkách: Storyset