Diskriminace
Diskriminace ve společnosti není pouze morálním problémem, ale má také závažné důsledky pro fyzické a duševní zdraví jednotlivců. Lidé, kteří jsou diskriminováni na základě rasy, pohlaví, sexuální orientace či jiných faktorů, často čelí chronickému stresu, což může vést k úzkosti, depresi a dalším psychickým problémům. Diskriminace navíc zvyšuje riziko různých fyzických zdravotních problémů, včetně hypertenze, srdečních chorob a diabetu. Tato nerovnost také omezuje přístup jednotlivců k zdravotní péči, což má za následek horší možnosti lékařského vyšetření a léků. Kromě toho lidé zažívající diskriminaci často mají omezený přístup k sociální podpoře a mohou se cítit izolovaní a sami.

Najděte nás
Darujme.cz
Determinanty zdraví
Kontakt
Data o zdraví
Ochrana
Licence

Vytvořené infografiky a zpracovaná data jsou zveřejněna pod licencí CC BY 4.0, to vám umožňuje si materiály stáhnout, upravit a zveřejnit při uvedení původu a odkazu na licenci. Vstupní data však často mají svoji vlastní licenci a je třeba si ověřit pravidla používání.

Ilustrace na webových stránkách: Storyset