Znečištění
Znečištění životního prostředí je závažným globálním problémem, který má výrazný dopad na lidské zdraví. To, co dýcháme, jíme a pijeme, má přímý vliv na naše tělo. Expozice různým znečišťujícím látkám, jako jsou škodlivé chemikálie, těžké kovy, toxické plyny a mikroplasty, může vést k vážným zdravotním problémům. Neustálý hluk z dopravy, průmyslu a dalších zdrojů může způsobit chronický stres, poruchy spánku a dokonce i poškození sluchu. Vedle fyzických rizik má hlukové znečištění také negativní dopad na duševní pohodu, zvyšuje úroveň úzkosti a snižuje koncentraci. Je nezbytné vyvinout preventivní opatření k minimalizaci zdrojů znečištění pro ochranu lidského zdraví.

Najděte nás
Darujme.cz
Determinanty zdraví
Kontakt
Data o zdraví
Ochrana
Licence

Vytvořené infografiky a zpracovaná data jsou zveřejněna pod licencí CC BY 4.0, to vám umožňuje si materiály stáhnout, upravit a zveřejnit při uvedení původu a odkazu na licenci. Vstupní data však často mají svoji vlastní licenci a je třeba si ověřit pravidla používání.

Ilustrace na webových stránkách: Storyset