Intro (socioekonomické nerovnosti)
Socioekonomické nerovnosti mají hluboký a významný vliv na zdraví obyvatelstva. Tyto nerovnosti odrážejí rozdíly v sociálním postavení a ekonomické situaci jednotlivců a skupin ve společnosti. Obyvatelé s nižším sociálním a ekonomickým statusem mají často omezený přístup k potravinám, kvalitní zdravotní péči, vzdělání a bezpečnému bydlení. To znamená, že jsou náchylnější k různým zdravotním rizikům. Socioekonomické nerovnosti také ovlivňují životní styl a mohou vést k chronickému stresu.

Najděte nás
Darujme.cz
Determinanty zdraví
Kontakt
Data o zdraví
Ochrana
Licence

Vytvořené infografiky a zpracovaná data jsou zveřejněna pod licencí CC BY 4.0, to vám umožňuje si materiály stáhnout, upravit a zveřejnit při uvedení původu a odkazu na licenci. Vstupní data však často mají svoji vlastní licenci a je třeba si ověřit pravidla používání.

Ilustrace na webových stránkách: Storyset