Drogy
Užívání drog může mít závažné negativní důsledky pro fyzické i duševní zdraví. Zvyšuje také riziko nehod a úrazů, protože může snížit schopnost jedince soustředit se, kontrolovat své akce a reagovat na nebezpečí. Mimo přímá zdravotní rizika mohou drogy ovlivnit i jiné aspekty života, včetně rodinných vztahů, sociální interakce a zaměstnanosti. Závislost na drogách často vede k izolaci a zhoršení kvality života. Kromě vývoje a mapování trendů se snažíme poukázat i na systémové řešení a porovnáváme protidrogové politiky jednotlivých států.

Najděte nás
Darujme.cz
Determinanty zdraví
Kontakt
Data o zdraví
Ochrana
Licence

Vytvořené infografiky a zpracovaná data jsou zveřejněna pod licencí CC BY 4.0, to vám umožňuje si materiály stáhnout, upravit a zveřejnit při uvedení původu a odkazu na licenci. Vstupní data však často mají svoji vlastní licenci a je třeba si ověřit pravidla používání.

Ilustrace na webových stránkách: Storyset